Rotter

Rotten er nok det mest almindeligt kendte skadedyr, og den er nærmest blevet et symbol på sygdom og ulykke.

Fra 2 til 1000 på under et år

Har man først fået rotter, er de meget svære at slippe af med, da de kan leve under stort set alle forhold, i ethvert klima og kan spise hvad som helst, selv affald og ekskrementer. Samtidig formerer rotter sig med en hastighed, der kan gøre 2 rotter til over 1000, inden der er gået et år.

Resistente over for gift

Det betyder ikke kun, at der bliver mange af dem, men også, at de hurtigt bliver resistente over for gift, fordi de overlevende bringer resistensen videre til de næste generationer, og i modsætning til mennesker, som er mere end 20 år om at skabe en ny generation, klarer rotterne det på 3 måneder og føder ofte ti unger ad gangen.

Smitte og kostbare ødelæggelser

Den største fare ved rotter er naturligvis, at de er smittebærere af sygdomme, som rammer mennesker. Men rotter kan også forårsage store skader på fødevarelagre, el-installationer, kloakanlæg mm. Alt sammen noget, der kan blive meget kostbart, hvis rotterne får lov at formere sig.

Nomus er eksperter i forebyggelse og rottebekæmpelse

Det er vigtigt og nødvendigt at beskytte ejendommen, før rotterne flytter ind. Man skal ikke vente til man har konstateret, at de er begyndt at formere sig og sprede skade. Det er både billigere og lettere at stoppe de 2 rotter, før de bliver til 1000.

Nomus har mange års erfaring med rottebekæmpelse inden for landbrug og industri, og vi bekæmper rotter både med forebyggende sikring af ejendommen, med gift og med fælder, alt efter situationen.

Ring til vores landsdækkende service på 86 43 01 00

Læs mere om Nomus skadedyrsbekæmpelse i LandbrugetIndustrienFødevarevirksomheder og på Minkfarme