Certificeret serviceeftersyn af ​brandmateriel

Certificeret serviceEftersyn af ​brandmateriel​

ServiceEftersyn af brandudstyr jævnfør DS 2320

​Nomus A/S er certificeret til at udføre jeres serviceEftersyn.

​Vi landsdækkende kan servicere Jeres brandudstyr hele landet.

Service Eftersyn af brandmateriel

Service eftersyn af brandudstyr jævnfør DS 2320
Nomus A/S er til at udføre jeres service eftersyn.

Vi landsdækkende kan servicere Jeres brandudstyr hele landet.

Service eftersyn (DS2320)

Et eftersyn af brandmateriel fra Nomus A/S består af følgende elementer:

 • Der foretages funktionsprøve
 • Beholder kontrolleres for tæring samt deformationer
 • Kontrol af drivladning – herunder kontrol af fyldningsgrad for CO2 trykflasker
 • Kontrol af strålerør
 • Kontroletiketter på det servicerede materiel udfyldes og monteres
 • Kontrol af slanger, slangeforbindelser, strålespids samt gydetragte
 • Der foretages en funktionsprøve samt kontrol af slange
 • Slanger, slangeforskruninger og bindinger kontrolleres på vandfyldt slangevinde
 • Fyldningsgrad for kulsyresneslukker kontrolleres
 • Kontrol af skab, låsemekanisme etc.
 • Håndildslukkere plomberes
 • Certifikat og eftersynsrapport udfærdiges​

Trykprøvning:

Trykprøvning af alle slukkere iht. gældende lovgivning (arbejdstilsynet) DS 2320

 • ​Periodisk service eftersyn (Genopfyldning/ombytning)​jævnfør DS 2320 må kun udføres af virksomheder som har en DS 2320 Certificeret

Oversigt over brandmateriel

​Efter hvert certificeret eftersyn af brandmateriel udarbejder vi en bestykningsoversigt, der i detaljer informerer om materiellets placering, type, størrelse, modelbetegnelse, næste termin for f.eks. pligtig trykprøvning eller udskiftning af nødstrøm batteri m.m.

Bestykningsoversigten er et vigtigt værktøj over for forsikringsselskaberne, brandmyndighederne og arbejdsmiljøudvalget.

Førstehjælpsudstyr

 • Service af førstehjælpsudstyr Kontrol
 • Genopfyldning af førstehjælpsprodukterne 
Spørgsmål?

Ring til vores landsdækkende
service på:

86 43 01 00

Eller skriv til os

Send en besked