Beredskabsplan

Overblik og forberedelse redder

En beredskabsplan er det første skridt mod at være velforberedt på de hændelser, der kan opstå for dig, dine kollegaer eller virksomheden.

Få et forspring

Hvis du i forvejen har tænkt de forskellige scenarier igennem, har du et forspring når det gælder. Hele virksomheden kan få dette forspring, når en beredskabsplan oprettes for virksomheden.

​Undgå panik

Når alle i virksomheden er klar over deres “rolle” i tilfælde af der sker noget uforudset, mindskes risikoen for situationer hvor nogle handler ufornuftigt eller bliver grebet af panik.


Overblik giver kontrol

I pressede situationer ved du hvor vigtigt det er at bevare overblikket – der skal være så få forstyrrende elementer som muligt. Hvis du ved at alle medarbejderne er klar over deres rolle og klarer deres del af situationen, kan du koncentrere dig om “alt det andet”.

Vi ser på virksomhedens risikoprofil med et bredt syn. Der findes mange forslag til hvad en beredskabsplan skal og bør indeholde.

Vi mener at en beredskabsplan kun skal indeholde det nødvendige og være tilpasset den enkelte virksomhed – 100 %.​

Når vi udarbejder beredskabsplaner, tager vi udgangspunkt i følgende punkter:

Instrukser – en beredskabsplan skal indeholde en række kortfattede instrukser, som kan hjælpe medarbejdere til at reagere hensigtsmæssigt, i forskellige situationer – ved brand, personskade, miljøuheld, bygningsskader m.v.
Flugtvejstegninger – der skal opsættes læsbare flugtvejstegninger, med brand- og evakueringsinstrukser, på steder hvor der i dagligdagen opholder sig medarbejdere, gæster, fremmede håndværkere mm.

Sikkerhedskorps – virksomhedens interne sikkerhedskorps består af en række medarbejdere, som alle skal gennemgå en specialuddannelse inden for førstehjælp, elementær brandbekæmpelse og brug af hjertestarter, ilt m.m.

Sikrings- og sikkerhedssystemer – som et led i beredskabsplanlægningen bør det gennemgås, hvilke systemer virksomheden råder over inden for både brand og sikring, samt hvilke medarbejdere, der har ansvaret for den interne kontrol af systemerne.

Sikkerhedsorganisationen​– de medarbejdere der er med i virksomhedens sikkerhedsorganisation, bør anses som værende de bedste ambassadører for beredskabsplanen.

Kommunikation strategi​– hvem siger hvad, hvordan, hvornår og hvor…
Telefon og navneliste​– beredskabsplanen bør omfatte en oversigt over virksomhedens kontakter, herunder håndværkere, myndigheder, leverandører, forsikringsselskab, mv.

Spørgsmål?

Ring til vores landsdækkende
service på:

86 43 01 00

Eller skriv til os

Send en besked