Love og regler

Hvorfor er der regler?​

 

Tanken bag de danske og europæiske myndigheders regler, for vedligeholdelse af brandmateriel er, naturligvis at sikre, at det virker, når der er brug for det.

For overblikket skyld har vi samlet de forskellige love og regler og opdateret dem her. Udstyr fra Nordisk Brandsikring lever naturligvis op til alle love og krav.

Det siger loven:

  1. ​Brandmateriel skal efterses minimum én gang årligt.
  2. ​Brandmateriel må på intet tidspunkt have synlige defekter.
  3. ​Brandmateriel der er defekt skal øjeblikkeligt skiftes.
  4. ​Brandmateriel med lavt tryk skal trykprøves hvert 5. år.
  5. ​Brandmateriel med højt tryk skal trykprøves hvert 10. år.

Hvis du vil læse mere om love og regler for brandsikkerhed, kan du finde de gældende love og regler her:

Bekendtgørelse om Arbejdets Udførelse (Arbejdstilsynet)

Bekendtgørelse om Faste Arbejdssteders Indretning (Arbejdstilsynet)

Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001

DS/EN-3

DS 2320 og SBC 246

DS/EN 671-1

DS/EN 671-3

Forsikringsbranchen​

 

Spørgsmål?

Ring til vores landsdækkende
service på:

86 43 01 00

Eller skriv til os

Send en besked