Hvepse

Bekæmpelse af hvepse

For privat og erhverv

Om hvepsen


Hvepsen er typisk 11-14 mm lang - med mindre det er en dronning, som er lidt større. Den har gule pletter på brystet, og et sort og gult hoved med sorte antenner.
Et af kendetegnene ved hvepsen er dens aggressive adfærd, når den bliver forstyrret og føler sig truet. Et hvepsestik er ganske smertefuldt og kan i værste fald føre til en allergisk reaktion.

Tegn på hvepsebo

Der er højest sandsynligt et hvepsebo, hvis du ser en del aktivitet af hvepse omkring et skur, tagudhæng eller ved en jordbunke.

Fjernelse af hvepsebo

Vi fraråder, at du selv forsøger at fjerne et hvepsebo. Det kan gå voldsomt galt, hvis ikke du har den nødvendige erfaring.
Vi fjerner og destruerer hvepseboet, hvis det er let at komme til. Nogle gange kan placeringen af hvepseboet dog vanskeliggøre fjernelsen. I sådanne tilfælde anvender vi midler, der effektivt slår hvepsene ihjel.

Spørgsmål?

Ring til vores landsdækkende
service på:

86 43 01 00

Eller skriv til os

Send en besked