Muldvarper

Bekæmpelse af muldvarper

For privat og erhverv

Om muldvarpen

Muldvarpen er udbredt i det meste af Danmark, hvor den lever i underjordiske gangsystemer. Den har en krop-og hovedlængde på 11-16 cm, en hale på op til 3,5 cm samt en mørk, glat pels. Muldvarpen er kødspisende og lever af regnorme, biller og andre insekter.

Har du muldvarpe?

Muldvarpeskud er meget karakteristiske. Det er regelmæssige og pænt lukkede jordbunker på op til 5-6 kg jord.

Ødelæggelser

Muldvarpeskud pynter ikke i græsplænen, men muldvarpen forårsager ikke en egentlig skade i din have. I værste fald kan jord og sten beskadige plæneklipperen.

I landbruget er det en anden og mere alvorlig sag. Muldvarpen kan ødelægge planter og afgrøders rodsystem. Dette kan resultere i at planten dør eller at udbyttet af planten bliver mindre. Muldvarpeskuddene kan i øvrigt besværliggøre grønthøstning og lignende. Under alle omstændigheder kan muldvarpen forårsage et økonomisk tab.

Bekæmpelse

Ud fra omfanget af muldvarpeaktiviteten vurderer Nomus hvilken løsning, der er den bedste for dig. Vi har stor erfaring både med muldvarpesakse og især fosforbrintegasning. Gassen udvikler sig nede i muldvarpens gangsystem og slår den ihjel. Hvis du vil slippe af med muldvarpene, er det vigtigt, at du hurtigt griber ind. Det er lettere at komme dem til livs før, de får lavet et større antal underjordiske gange.

Spørgsmål?

Ring til vores landsdækkende
service på:

86 43 01 00

Eller skriv til os

Send en besked