Rotter

Bekæmpelse af rotter

Kun for erhverv

Har du rotter?

Hvis du har en formodning om, at du har rotter i dit hjem, landbrug eller forretning, er det din pligt at melde det til kommunen. På kommunens hjemmeside kan du finde en digital formular, som du skal benytte. Kommunen har en aftale med et skadedyrsfirma, som vil aflægge dig et besøg snarest.

Om rotten

Rotten er nok et af de mest kendte skadedyr, og den er nærmest blevet symbol på sygdom og ulykke.

Den mest almindelige rotteart i Danmark er den brune rotte. På trods af navnet kan farven variere meget, men for det meste er oversiden mørkebrun eller gråbrun. Den brune rotte har en længde på cirka 45 cm (inklusiv 20 cm hale) og vejer omkring 250 gram. Ørerne er korte, brede og dækkede af fine hår, og snuden er forholdsvis kort.

Har du først fået rotter, er de meget svære at slippe af med, da de kan leve under stort set alle forhold, i ethvert klima og kan spise hvad som helst, selv affald og ekskrementer. Samtidig formerer rotter sig med en hastighed, der kan gøre 2 rotter til over 1000, inden der er gået et år.

Tegn på rotter

  • Støj på loftet eller under gulvet, f.eks. høje kradselyde og pibelyde.
  • Ubehagelig lugt af kloak/stald
  • Mørke, aflange ekskrementer med en længde på 10-14 mm
  • Huller indendørs/udendørs
  • Rottereder, der ofte består af strimlet materialer (f.eks. stof eller avispapir)
  • Løbespor i form af en fedtet og brun belægning

Smitte og ødelæggelser

Den største fare ved rotter er naturligvis, at de er smittebærere af sygdomme, som rammer mennesker. De mest almindelige sygdomme er salmonella, E.Coli, Weil’s syge og tuberkulose.
Men rotter kan også forårsage store skader på fødevarelagre, el-installationer (hvilket kan forstyrre produktionen), kloakanlæg mm. Alt sammen noget, der kan blive meget kostbart, hvis rotterne får lov at formere sig.

Forebyggelse

Der er forskelligt, som du selv kan gøre for at nedsætte risikoen for rotter.
Helt enkelt skal du sørge for at rotterne ikke kan komme ind i dine bygninger. En rotte kan komme ind ad et hul, som kun er på størrelse med en 50 øre.
Udenfor skal du passe på højt ukrudt, som rotterne kan gemmes sig i, og ”madkammer” i form af f.eks. affald og kornspild.
Hvis du har en serviceaftale hos Nomus, vil vi gennemgå din ejendom med henblik på at finde eventuelle ”svagheder”, så du bedst mulig (i samarbejde med os) kan målrette din forebyggelse.

Bekæmpelse

Du skal ikke vente til du har konstateret, at rotterne er begyndt at formere sig og sprede skade. Det er både billigere og lettere at stoppe de 2 rotter, før de bliver til 1000.
Nomus har mange års erfaring med rottebekæmpelse inden for landbrug og industri. Vi følger lovgivningen i forhold til rottebekæmpelse, og benytter fælder og/eller gift, alt efter situationen.

Spørgsmål?

Ring til vores landsdækkende
service på:

86 43 01 00

Eller skriv til os

Send en besked