Myrer

Bekæmpelse af myrer

For privat og erhverv

Om myren

Myren er nært beslægtet med hvepse og bier. Kendetegnene for myrens udseende er kugleformede kropsled og følehorn, der har et ”knæk”. Størrelsen varierer meget fra art til art, og afhænger også af om det er en arbejdsmyre eller dronning.

Tegn på myrer

Der er ikke nødvendigvis tale om et myreangreb, hvis du ser nogle få myrer kravle rundt indenfor eller udenfor dit hjem.
Hvis du derimod ser et større antal myrer, er der stor sandsynlighed for at du har et problem. Myrer kan have bosted i en jordbunkelignende myretue, under havefliser, i væggen og stort set alle steder.
Myrer er specialister i undergravende virksomhed. De er i stand til at grave sig igennem stort set alle materialer, og da de oftest bygger deres bolig under bygninger og i fundamenter, kan disse små insekter skabe meget større ødelæggelse, end man skulle tro.

Bekæmpelse af myrer

En myretue kan sagtens rumme flere tusinde myrer. Derfor er det vigtigt at få en ekspert til at sørge for at de alle bliver udryddet. Vores serviceteknikere har stor erfaring med at lokalisere problemområder og vurdere hvilken bekæmpelsesmetode, der er mest effektiv. Vi har et godt udvalg af professionelle bekæmpelsesmidler, som vi anvender alt efter situationen.

Spørgsmål?

Ring til vores landsdækkende
service på:

86 43 01 00

Eller skriv til os

Send en besked