Korngasning

Om korngasning

Nomus anbefaler, at du forebygger mod kornskadedyr.
Har du ikke nået at foretage en forebyggende behandling, og er kornet blevet angrebet, er det nødvendigt at gasse kornet og lageret. 
 

Korngasning kræver autorisation

Nomus er specialister og kan foretage en effektiv gasning af alle typer kornlagre:

  • Planlagre
  • Højsiloer
  • Siloanlæg
  • Gastætte siloer
  • Amerikanersiloer
  • Skibe

Hos Nomus anvender vi giftgassen fosforbrinte, som er den mest effektive giftart til bekæmpelse af kornskadedyr. Gassen sætter de ødelæggende insekter ud af spillet, og kort tid efter er kornet klar til anvendelse både i industrien og til foder.

Anvendelsen af fosforbrinte kræver autorisation, så derfor er det ikke en behandling, som du selv kan foretage. Nomus’ teknikere er autoriserede med gascertifikat, og følger altid de gældende love og regler.

Gasningsmetoder

Det er altid en faglig vurdering, som afgør hvilken gasningsmetode Nomus anvender.

Topgasning:
Pellets kommes direkte i korn, som afdækkes med plastik. Denne metode efterlader et gråhvidt pulver øverst i kornet efter udgasning. Dette pulver er ufarligt og forsvinder, når kornet renses.

Dispensergasning:
Gassen tilsættes kornet i rigler under transport. Også ved denne metode efterlades et gråhvidt pulver, men eftersom pulveret befinder sig inde i kornstakken, er det ikke synligt.

Topgasning i strømper:
Pellets kommes i strømper, som tilføres kornet. Derefter afdækkes med plastik. Efter udgasning fjernes strømperne, som nu indeholder et gråhvidt pulver.

Temperatur

Kornets temperatur har betydning for lang tid det tager at gasse. Hvis kornskadedyrenes temperatur falder til under 8 grader, går de i dvale og er derfor ikke modtagelige for gassen.
Temperaturen påvirker også selve gassen, som tykner og fordeler sig mindre effektivt i kornet. Dette medfører, at det kan være vanskeligt at få gassen ud, og at gasningslængden muligvis bliver længere end 14 dage.
For at imødekomme ovenstående kan du som kunde med fordel opvarme kornet med blæser før korngasningen.

Udgasning

Efter minimum 14 dage i aflås er kornet klar til at blive udgasset. Kornet bliver først frigivet af Nomus, når det kan måles gasfrit.

Spørgsmål?

Ring til vores landsdækkende
service på:

86 43 01 00

Eller skriv til os

Send en besked